Valla osalusega ettevõtted

SA Saare valla Aktiviseerimiskeskus

Voore küla Saare vald 49 324 Jõgevamaa
Tel/fax 77 62 077
E-post: info@aktivkeskus.ee
Koduleht: http://www.aktivkeskus.ee

Sihtasutuse põhikiri

 

SA eesmärkideks on Saare vallale kuuluva vara valitsemine, avalike teenuste osutamine, pikaajaliste töötute aktiviseerimine, rehabilitatsiooni korraldamine ning tööjõuturule aitamine, täiskasvanute tööalase- ja vabahariduslike koolituste korraldamine, täiskasvanuhariduse arendamine, elukestva õppe võimaluste laiendamine.
Koostöös ettevõtjate, kohaliku omavalitsuse ja Töötukassaga võimaluste leidmine töötute, tööturul heitunute ja puudega inimeste rakendamiseks.
Saare vallas kultuuri- ja noorsootöö ja Voore raamatukogu töö korraldamine.
Eesmärkide paremaks täitmiseks vajaliku tulu saamiseks arendab SA majandustegevust.

 

 

Amet Nimi Telefon E-post
Juhataja Jüri Morozov +372 509 8521 jyri@aktivkeskus.ee
Huvijuht Heveli Ivask +372 551 7674 heveli@aktivkeskus.ee
Noortejuht Kadri Kommer   noortekeskus@aktivkeskus.ee
Raamatukogu juhataja Tea Daškova +372 776 2078 tea@aktivkeskus.ee
Katlakütja Luule Märtsin    

 

SA Kalevipoja Koda

E-R 8.00-17.00
Jõgevamaa Saare vald Kääpa küla
49 323
E-post: info@kalevipojakoda.ee

Sihtasutuse põhikiri

Juhataja

Annika Oras

Telefon: 528 9500
Koduleht: http://www.kalevipojakoda.ee

 

SA Kalevipoja Koda loodi 2004. aastal Saare Vallavolikogu otsusega. SA haldusesse kuuluvad Kalevipoja muuseum, Saare rahvamaja, Saare raamatukogu koos infotoaga ja Kalevipoja varakamber. SA Kalevipoja Koda on organisatsioon on oma loomisest alates süstemaatiliselt tegelenud Kääpa külas Kalevipoja-teemaliste turismiatraktsioonide väljaarendamisega. SA Kalevipoja Koda pakub inimestele võimalust tarbida kohalikku ja prof. kultuuri ning loob võimalused huviringide tekkeks ja arenguks. SA tegeleb Saare valla kultuuriasutuste töö korraldamisega ning turismiteenuse pakkumise ja arendamisega Saare piirkonnas.