Üldplaneering

 

Saare valla üldplaneeringu kehtestamine (RT)

 

Üldplaneeringu seletuskiri (RT)
Protsessi aruande (pdf)
Lähteandmed (pdf)

 

Saare valla üldplaneeringu keskkonnamõju strateegiline hindamine

Aruande avalikustamise teade (pdf)
Programm (pdf)
Aruanne (pdf)

 

Saare valla üldplaneeringu ülevaatamine

Üldplaneeringu  ülevaatamise  eesmärgiks  on  hinnata  kohaliku  omavalitsuse  üldplaneeringu
ajakohasust, määrata kindlaks olulisemad probleemid selle elluviimisel ning seada sihid edasiseks.
Ülevaatamisega selgitatakse, kas on tekkinud vajadus uue planeeringu koostamiseks või mõne
detailplaneeringu kehtetuks tunnistamiseks.
 

Üldplaneeringu kaardid

 

Saare vald (pdf, dwf)
Voore (pdf, dwf)
Kääpa (pdf, dwf)

 

DWF-i vaatamise kohta:
Dwf laiendiga kaardid on mahult rohkem kui kaks korda väiksemad .pdf. failidest. Dwf-i vaatamiseks on vaja installeerida eraldi programm "Dwf Viewer".