Sotsiaal- ja tervishoiu alased töögrupid ja komisjonid

Terviseedenduse töögrupp

Saare Vallavolikogu 31.05.2006 otsus nr 20 - Terviseedenduse töögrupi kinnitamine
Saare Vallavolikogu 30.01.2008 otsus nr 6 Terviseedenduse töögrupi koosseisu muutmine
Saare Vallavolikogu 30.12.2009 otsus nr 59 - Terviseedenduse töögrupi koosseisu täiendamine


Saare Vallavolikogu 27.06.2006 määrus nr 8 - Saare Vallavolikogu terviseedenduse töögrupi töökord (RT)

 

 

Laste hoolekande komisjoni koosseis

  • Maarika Kits, komisjoni esimees
  • Kunnar Müürsepp
  • Eda Arold
  • Dea Alling – komisjoni sekretär
  • Mare Maasik
  • Lii Araste

 

Laste hoolekande komisjoni moodustamine - Saare Vallavalitsuse 21.juuni 2013 korraldus nr 81