Saare valla terviseprofiil

Saare valla terviseprofiili koostamise eesmärk oli kaardistada valla elanike tervist mõjutavaid tegureid, välja selgitada probleemolukorrad ja planeerida tegevusi elanike tervise parendamiseks. Profiil sisaldab tervisega seotud näitajaid ja andmete analüüsi.
 
Profiil on koostatud spetsialistide arvamuste, arutelude ja statistiliste andmete analüüsi põhjal. Andmeid analüüsiti tagasiulatuvalt aastast 2000 kuni 2009.aastani.
 
Dokumendi lisaks on analüüsi põhjal koostatud tegevuskava, mille rakendumisel paraneks valla elanike elukeskkond ja laieneksid tervislike valikute võimalused.
 
Profiili koostamiseks korraldati kahel korral arutelud, milles osalesid terviseedendusliku töörühma liikmed ja laiendatud koosseis. Profiili koostamisega seotud isikud osalesid ühepäevasel terviseedenduse baaskoolitusel ja kahepäevasel terviseprofiili koolitusel, tutvumaks profiili koostamise põhimõtetega.