Sotsiaaltoetused

Sotsiaaltoetuse sh toimetulekutoetuse taotlemise küsimustes palun pöörduge valla sotsiaaltöötaja Maarika Kits poole. (Telefon: 776 2035, e-post: maarika@saarevv.ee)

 

AVALDUSED

 

Sotsiaaltoetuste suurused 2017.aastal:

1.1. sünnitoetus 128 eurot lapse kohta;
1.2. matusetoetus 65 eurot;
1.3. küttepuude toetus 100 eurot;
1.4. esimesse klassi minevate laste toetus 32 eurot;
1.5. laste prillitoetus kuni 32 eurot aastas,
1.6. laste ravimitoetus kuni 32 eurot kuus;
1.7. invaabivahendite toetus 50% omaosalusest,
1.8. jõulupakk koolieelikutele 5.50 eurot