Saare valla aukodanikud

Valdek Keerus Väljapaistvate teenete eest Saare valla arendamisel Saare vallavanemale aastatel 1992-1997 Saare Vallavolikogu 30. august 2006 otsusega nr 30
Evi Lepiksoo Väljapaistvate teenete eest Saare valla arendamisel kauaaegsele pedagoogile ja koduloouurijale Saare Vallavolikogu 30. august 2006 otsusega nr 31
Viivi Lani Väljapaistvate teenete eest Saare valla arendamisel kauaaegsele pedagoogile ja koduloouurijale Saare Vallavolikogu 30. august 2006 otsusega nr 32
Eda Arold Väljapaistvate teenete eest Saare valla arendamisel kauaaegsele meditsiini- ja sotsiaaltöötajale, külaliikumise edendajale Saare Vallavolikogu 30. august 2006 otsusega nr 33
Georg Filippov Väljapaistvate teenete eest Saare Vallavolikogu 29. august 2007 otsuse nr 85
Linda Olmaru Väljapaistvate teenete eest kultuurielu mitmekesistamisel Saare Vallavolikogu 26. august 2008 otsuse nr 42
Vaike Ein Väljapaistvate teenete eest Saare valla kultuurielu edendamisel Saare Vallavolikogu 29.10.2014 otsus nr 19
Kaljo Lalin

Väljapaistvate teenete eest vabatahtlikule tuletõrjujale-päästjale

Saare Vallavolikogu 25.11.2015 otsus nr 32
Jüri Morozovile

Väljapaistvate teenete eest Saare valla arendamisel

Saare Vallavolikogu 25.01.2017 otsus nr 1
Maie Maltile

Väljapaistvate teenete eest  kultuurielu edendamisel

Saare Vallavolikogu 25.01.2017 otsus nr 2