Noorte huvihariduse ja huvitegevuse toetamine 2017/2018 õppeaastal

2017/2018 õppeaastaks saab noorte huvihariduse ja huvitegevuse toetuse taotlusi esitada Saare Vallavalitsusele kuni 30. septembrini 2017.a.

 

Õpilase ja tema ühe vanema elukoht peab olema rahvastikuregistri andmetel Saare vallas. Huvihariduse osalustasu toetus kuus on kuni 100 eurot ja huviringi osalustasu toetus kuus kuni 15 eurot. Taotlus esitatakse paberkandjal või digitaalselt allkirjastatult e-posti aadressil info@saarevv.ee.