Saare valla lasteaed SiilikeVoore küla Saare vald Jõgevamaa 49324, tel 7730242

Kääpa rühm Kääpa küla 49323, tel 776 2034


Direktor Ilona Tars
E-post: siilike.saarevald@mail.ee

 

Reg nr 75022982


Koolitusluba nr 4275HTM

Lasteaia põhimäärus (RT)

Lasteaia arengukava

Lasteaed avatud 7.30 - 18.00. 

 

Saare valla lasteaed Siilike on Saare valla munitsipaalasutus, kus teostatakse lastehoidu ja antakse alusharidust valla koolieelikutele. Oma nime sai lasteaed meie eepose järgi, sest oli ju Siil see väike tark loomake, kes Kalevipojale tarkusi kõrva sosistas. Nii tera-tera haaval koguvad lasteaias tarkust ka Saare valla väikesed lapsed. Lasteaias väärtustatakse ühtehoidmist, lapsesõbralikkust, teadmistetahet, koostöösoovi ja kokkulepetest kinnipidamist.

Lasteaias töötab kolm liitrühma ja on loodud võimalus erivajadustega laste tulemiseks lasteaeda. Kaks rühma asuvad Voore külas, üks rühm Kääpa külas. Kääpale on loodud tingimused erivajadustega lastele. Kokku on lasteaias kohti 54 lapsele, lisaks 6 kohta erivajadustega lastele.

Lasteaia omapäraks on asumine kauni ja eripalgelise looduse keskel. Kodukoht, loodus ja keskkond on üks läbivateks suundades lasteaia õppe-kasvatustegevustes.
 

 

Tegevuskohad Voore külas Voore keskus 6 ja Kääpa külas Siili kinnistu

 Voore keskus 6

 

Kääpa külas

 

Asukoht kaardil