Jäätmeveograafik on individuaalne

Jäätmeveograafik on individuaalne!

Ragn-Sells AS olmejäätmete 2017 a veopäevad Saare vallas

Vaadata saab:
www.ragnsells.ee
Lehel valid: Koduklient - Veograafikud - Korraldatud olmejäätmete veo (KOJV) graafikud (KOJV graafikud).

Sisestada kas piirkond Torma KOJV, aadressi ossa oma aadress või kliendikood.

 

Kui puudub internet, küsida vallast mob 5112513

 

RagnSells AS klienditeenindajalt tel 15155 või paluda saata RagnSells AS-l posti teel veograafik (saatmine 0,97 senti).