Jäätmemajandus

 

Jäätmekava 2015-2020

Dokumendid:

Alatskivi, Avinurme, Jõgeva, Saare, Tabivere,Torma, Vara, Palamuse valdade ja Mustvee ning Kallaste linnade ühise jäätmekava aastateks 2015 – 2020 vastuvõtmine (RT)

Jõgeva valla, Palamuse valla, Torma valla, Mustvee linna, Avinurme valla, Kallaste linna, Saare valla, Tabivere valla, Alatskivi valla ja Vara valla ühine jäätmekava 2015-2020

 

Vastavalt Jäätmeseaduse § 39 lg 1 ja § 42 lg 1 on koostatud Jõgeva valla, Palamuse valla, Torma valla, Mustvee linna, Avinurme valla, Kallaste linna, Saare valla, Tabivere valla, Alatskivi valla ja Vara valla ühine jäätmekava 2015-2020. Ühine jäätmekava on Torma, Alatskivi, Avinurme, Vara, Tabivere, Palamuse, Jõgeva ja Saare valla ning Mustvee ja Kallaste linna jäätmemajanduse olukorda, suundumusi ja eesmärke käsitlev dokument.

 

MTÜ Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskuse liikmete jäätmekavaga on võimalik tutvuda alates 03.augustist kuni 14.augustini 2015 kõigi omavalitsuste ruumides ja kodulehtedel.

 

Ettepanekud jäätmekava eelnõu kohta esitada avaliku väljapaneku kestel kirjalikult MTÜ Ida-Eesti Jäätmehoolduskeskusele aadressil Kooli tee 25, Torma alevik 48502 Jõgevamaa või e-postiga: taimi@torma.ee.

 

Igas omavalitsuses toimuvad avalikud koosolekud, kus kõigil soovijail on võimalik esitada küsimusi ja ettepanekuid. Koosolekud toimuvad:

 

18.august Mustvee Linnavalitsuse saalis kell 14.00

18. august Vara vallamajas kell 16.00

24.august Kallaste linna raamatukogus kell 14.00

24.august Avinurme Kultuurikeskuses kell 16.00

25.august Torma Vallavalitsuse saalis kell 13.00

25.august Jõgeva Vallavalitsuse saalis kell 16.00

26.august Saare vallas Voore Aktiviseerimiskeskuses kell 10.00

26.august Tabivere vallamaja volikogu saalis kell 17.00

27.august Alatskivi vallamajas kella 13.00

27.august Palamuse rahvamajas kell 16.00

 

Ühise jäätmekavaga hõlmatud omavalitsused:

ˣ   Alatskivi Vallavalitsus: Tartu mnt 1, Alatskivi alevik, 60201 Tartu maakond, e-mail: sekretär@alatskivi.ee, veebileht http://www.alatskivi.ee/

ˣ   Avinurme Vallavalitsus: Võidu 9, Avinurme alevik, 42101 Ida-Virumaa, e-mail: imbi@avinurme.ee, veebileht  http://www.avinurme.ee/

ˣ   Jõgeva Vallavalitsus: Piiri 4, 48307 Jõgeva, e-mail: info@jogevavv.ee, veebileht http://www.jogevavv.ee/

ˣ   Kallaste Linnavalitsus: Sõpruse tn 4, Kallaste linn, 60104 Tartumaa, e-mail: kallaste@kallaste.ee, veebileht http://www.kallaste.ee/

ˣ   Mustvee Linnavalitsus: Tartu 28, 49603 Mustvee, e-mail: info@mustveelv.ee, veebileht http://mustvee.kovtp.ee/uldinfo

ˣ   Palamuse Vallavalitsus: Kooli 4, 49226 Palamuse, Jõgevamaa, e-mail: vald@palamuse.ee, veebileht  http://palamuse.kovtp.ee/uldinfo

ˣ   Saare Vallavalitsus: Siili, Kääpa küla, 49323 Saare vald, Jõgevamaa, e-mail: info@saarevv.ee, veebileht  http://saarevv.kovtp.ee/

ˣ   Tabivere Vallavalitsus: Tuuliku 11, Tabivere alevik, 49127 Jõgevamaa, e-mail: info@tabivere.ee, veebileht http://tabivere.kovtp.ee/

ˣ   Torma Vallavalitsus: Kooli tee 25, 48502 Torma, Jõgevamaa, e-mail: info@torma.ee, veebileht https://torma.kovtp.ee/et/uldinfo

ˣ   Vara Vallavalitsus: Vara keskus, Vara küla, 60426 Vara vald, Tartumaa, e-mail: info@varavald.ee, veebileht http://www.varavald.ee/.  

Saare vallas hakkab jäätmeid vedama Ragn-Sells AS

Lisainfo!