VOLIS

Volikogu istungeid on võimalik vaadata ka VOLISes (Kohaliku omavalitsuse volikogu/valitsuse infosüsteem)

Saare Vallavolikogu istungid VOLISes  

Päevakorras: 1. Audiitori valimine. 2. 2017.aasta lisaeelarve. 3. Kinnisasja vahetamine otsustuskorras.  ( lisa 1 , lisa 2 )

Vallavolikogu istung toimub 12. oktoobril 2017 algusega kell 16.00 Veski külalistemajas Kantkülas.

Päevakorras: 1. Audiitori valimine. 2. 2017.aasta lisaeelarve. 3. Kinnisasja vahetamine otsustuskorras.  ( lisa 1 , lisa 2 )

Päevakord: 1. Info valguskaablist ja uute valdade IT teemadest. Henri Pook. 2. Voorel oleva lasteaiarühma toomine Voore Põhikooli ruumidesse. Ilona Tars, Hannes Soosaar. ( Otsus , ...

Vallavolikogu istung toimub 27. septembril 2017 algusega kell 16.00 Voorel volikogu saalis.

Päevakord: 1. Info valguskaablist ja uute valdade IT teemadest. Henri Pook. 2. Voorel oleva lasteaiarühma toomine Voore Põhikooli ruumidesse. Ilona Tars, Hannes Soosaar. ( Otsus , ...

Päevakord: 1. Huvihariduse tegevuskava kinnitamine. P. Kaur  ( tegevuskava ) 2. Ühinemislepingu muutmine. H. Soosaar 3. Ülesannete delegeerimine JAEK-ile. H. Soosaar 4....

Vallavolikogu istung toimub 30. augustil 2017 algusega kell 16.00 Voorel volikogu saalis.

Päevakord: 1. Huvihariduse tegevuskava kinnitamine. P. Kaur  ( tegevuskava ) 2. Ühinemislepingu muutmine. H. Soosaar 3. Ülesannete delegeerimine JAEK-ile. H. Soosaar 4....

Päevakord: 1. Nõusoleku andmine Sihtasutuse Saare valla kultuuri-ja turismikeskus KALEVIPOJA KODA taotluse osaliseks rahuldamiseks. H. Soosaar  

Vallavolikogu istung toimub 31. juulil 2017 algusega kell 15.00 Voorel volikogu saalis.

Päevakord: 1. Nõusoleku andmine Sihtasutuse Saare valla kultuuri-ja turismikeskus KALEVIPOJA KODA taotluse osaliseks rahuldamiseks. H. Soosaar  

Päevakord: 1. Voore Põhikooli uue direktori Ilona Tarsi tutvustamine. 2. Volikogu 28. 03.2012 otsuse nr 10 „Mitteeluruumi tasuta kasutusse andmine" muutmine. 3. Voore PK...

Vallavolikogu istung toimub 28. juunil 2017 algusega kell 16.00 Voorel volikogu saalis

Päevakord: 1. Voore Põhikooli uue direktori Ilona Tarsi tutvustamine. 2. Volikogu 28. 03.2012 otsuse nr 10 „Mitteeluruumi tasuta kasutusse andmine" muutmine. 3. Voore PK...

Päevakord: 1. Saare valla 2016. majandusaasta aruande kinnitamine. T. Treial, H. Soosaar 2. Isikliku kasutusõiguse seadmine. 3. Mustvee vallavolikogu liikmete arvu määramine. M....

Vallavolikogu istung toimub 31. mail 2017 algusega kell 16.00 Voorel volikogu saalis.

Päevakord: 1. Saare valla 2016. majandusaasta aruande kinnitamine. T. Treial, H. Soosaar 2. Isikliku kasutusõiguse seadmine. 3. Mustvee vallavolikogu liikmete arvu määramine. M....

Päevakord: 1. Ehitise peremehetuks tunnistamine. 2. Haldusreformi töörühmade ülevaade arutlusel olnud teemadest. 3. Informatsioon aktiviseerimiskeskuse katlamajast. 4. Ühendvalla...

Vallavolikogu istung toimub 27. aprillil 2017 algusega kell 16.00 Voorel volikogu saalis.

Päevakord: 1. Ehitise peremehetuks tunnistamine. 2. Haldusreformi töörühmade ülevaade arutlusel olnud teemadest. 3. Informatsioon aktiviseerimiskeskuse katlamajast. 4. Ühendvalla...

Päevakord: 1. Info õiguskorrast. I.Dubolazov 2. Toetuste eraldamine kodanikualgatuslike projektide läbiviimiseks. H.Soosaar 3. Pärandvara pankrot. H. Soosaar 4. Kinnisvara...

Vallavolikogu istung toimub 29. märtsil 2017 algusega kell 16.00 Voorel volikogu saalis.

Päevakord: 1. Info õiguskorrast. I.Dubolazov 2. Toetuste eraldamine kodanikualgatuslike projektide läbiviimiseks. H.Soosaar 3. Pärandvara pankrot. H. Soosaar 4. Kinnisvara...

Päevakord: 1. Saare valla 2017 aasta eelarve II lugemine. M. Miil 2. Voore Põhikooli ja Saare valla lasteaed Siilike tegevuse ümberkorraldamine. H. Soosaar 3. AS Emajõe Veevärk...

Vallavolikogu istung toimub 15. veebruaril 2017 algusega kell 15.00 Voorel volikogu saalis

Päevakord: 1. Saare valla 2017 aasta eelarve II lugemine. M. Miil 2. Voore Põhikooli ja Saare valla lasteaed Siilike tegevuse ümberkorraldamine. H. Soosaar 3. AS Emajõe Veevärk...

Vallavolikogu istung toimub 25. jaanuaril 2017.a algusega kell 16.00 Avinurme Elulaadikeskuses .   Päevakord: 1. Saare valla 2017.aasta eelarve I lugemine. T. Treial,...

Vallavolikogu istung toimub 25. jaanuaril 2017.a algusega kell 16.00 Avinurme Elulaadikeskuses.

Vallavolikogu istung toimub 25. jaanuaril 2017.a algusega kell 16.00 Avinurme Elulaadikeskuses .   Päevakord: 1. Saare valla 2017.aasta eelarve I lugemine. T. Treial,...

Päevakord: 1. Avinurme, Kasepää, Lohusuu ja Saare valla ning Mustvee linna ühinemislepingu ja selle lisade kinnitamine Ü hinemisleping Lisa 1. Seletuskiri  ...

Vallavolikogude ühisistung toimub kolmapäeval, 21. detsembril 2016, algusega kell 16.00 Mustvee kultuurikeskuses.

Päevakord: 1. Avinurme, Kasepää, Lohusuu ja Saare valla ning Mustvee linna ühinemislepingu ja selle lisade kinnitamine Ü hinemisleping Lisa 1. Seletuskiri  ...

Päevakord: 1. Laenu võtmine. H. Soosaar ( teed , vesi ) 2. Isikliku kasutusõiguse seadmine. 3. Soojusmajanduse arengukava. A. Uleksin ( määrus , kava ) 4....

Vallavolikogu istung toimub esmaspäeval, 19. detsembril algusega kell 16.00 Voorel volikogu saalis.

Päevakord: 1. Laenu võtmine. H. Soosaar ( teed , vesi ) 2. Isikliku kasutusõiguse seadmine. 3. Soojusmajanduse arengukava. A. Uleksin ( määrus , kava ) 4....

Päevakord:   1. Info Kaitseliidust. Tarmo Laaniste - Kaitseliidu Jõgeva Maleva malevapealik 2. Saare valla 2016.a I lisaeelarve. T. Treial ( tabel , seletuskiri ) 3....

Vallavolikogu istung toimub 30. novembril algusega kell 16.00 Voorel volikogu saalis.

Päevakord:   1. Info Kaitseliidust. Tarmo Laaniste - Kaitseliidu Jõgeva Maleva malevapealik 2. Saare valla 2016.a I lisaeelarve. T. Treial ( tabel , seletuskiri ) 3....

Vallavolikogu istung toimub reedel, 21.oktoobril 2016 algusega kell 15.00 Voorel volikogu saalis. Päevakord: 1. Sihtasutuste tegevusest. Ailer Mõtsar 2. Informatsioon Saare valla...

Vallavolikogu istung toimub reedel, 21.oktoobril 2016 algusega kell 15.00 Voorel volikogu saalis.

Vallavolikogu istung toimub reedel, 21.oktoobril 2016 algusega kell 15.00 Voorel volikogu saalis. Päevakord: 1. Sihtasutuste tegevusest. Ailer Mõtsar 2. Informatsioon Saare valla...

Päevakord: 1. Arengukava tegevuskava täitmise aruanne. Tiina Treial ( aruanne , lisa ) 2. Arengukava tegevuskava aastateks 2017-2022 (hetkel 2013-2018+). Hannes Soosaar 3....

Volikogu istung toimub kolmapäeval, 28. septembril 2016.a algusega kell 16.00 Voorel volikogu saalis.

Päevakord: 1. Arengukava tegevuskava täitmise aruanne. Tiina Treial ( aruanne , lisa ) 2. Arengukava tegevuskava aastateks 2017-2022 (hetkel 2013-2018+). Hannes Soosaar 3....

Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 15.septembril 2016.a algusega kell 16.00 Voorel volikogu saalis. Päevakord: 1. Vabariigi Presidendi valimiskogusse esindaja valimine.

Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 15.septembril 2016.a algusega kell 16.00 Voorel volikogu saalis.

Vallavolikogu istung toimub neljapäeval, 15.septembril 2016.a algusega kell 16.00 Voorel volikogu saalis. Päevakord: 1. Vabariigi Presidendi valimiskogusse esindaja valimine.

Vallavolikogu istung toimub reedel, 26. augustil 2016.a algusega kell 13.00 Voorel volikogu saalis.   Päevakord: 1. MTÜ Koseveski Loodus vaide läbivaatamine. 2....

Vallavolikogu istung toimub reedel, 26. augustil 2016.a algusega kell 13.00 Voorel volikogu saalis.

Vallavolikogu istung toimub reedel, 26. augustil 2016.a algusega kell 13.00 Voorel volikogu saalis.   Päevakord: 1. MTÜ Koseveski Loodus vaide läbivaatamine. 2....

Päevakord: 1. Haridusanalüüsi tutvustamine. J. Jaago 2. Õpilaskodu sulgemine. H. Soosaar 3. Hüdrosõlme kinnistu rentimine. H. Soosaar 4. Haldusterritoriaalse...

Vallavolikogu istung toimub 29. juunil 2016.a algusega kell 16.00 Voorel volikogu saalis.

Päevakord: 1. Haridusanalüüsi tutvustamine. J. Jaago 2. Õpilaskodu sulgemine. H. Soosaar 3. Hüdrosõlme kinnistu rentimine. H. Soosaar 4. Haldusterritoriaalse...

Vallavolikogu istung toimub kolmapäeval, 25. mail 2016.a algusega kell 16.00 Koseveski puhkemajas. Päevakord: 1. HITSA võidutöö  „Vaatetorn Saare valda" tutvustus. Voore PK...

Vallavolikogu istung toimub kolmapäeval, 25. mail 2016.a algusega kell 16.00 Koseveski puhkemajas.

Vallavolikogu istung toimub kolmapäeval, 25. mail 2016.a algusega kell 16.00 Koseveski puhkemajas. Päevakord: 1. HITSA võidutöö  „Vaatetorn Saare valda" tutvustus. Voore PK...

Statistika

Rahvaarv: 1234
Pindala: 1234 km²
Suurim asula: Asula (1234)
Koole: 1
Lasteaedu: 1
Külasid: 1

Kontaktid