Info jäätmevaldajale

Alates 07.01.2008 a on avatud sorteeritud jäätmete vastuvõtupunktid Kääpal ja Voorel.

Kääpa vastuvõtupunkt on avatud esmaspäeviti ja pühapäeviti kella 9.00-15.00-ni.

Kääpa vastuvõtupunkti teenendab Angela Karlis mob.5345995

Voore  vastuvõtupunkt on avatud esmaspäeval ja pühapäeval kella 9.00-15.00ni ning

                                                                               kolmapäeval kella12.00-18.00ni.

Voore vastuvõtupunkti teenendab Lilia Jõesaar mob. 58496053

 Kääpa

Kääpal kogumisplatsil võetakse vastu puhtaid pakendijäätmeid, mittemäärdunud vanapaberit ja pappi ning kauplusesse mittetagastatavat klaastaarat. Kogumisplatsil võetakse vastu aknaklaasi, suurjäätmeid, ohtlike jäätmeid ja üksikuid sõiduautorehve. Elektroonikajäätmeid võetakse vastu Kääpa  katlamaja vastas olevasse merekonteinerisse. Lisaks on pakendi- ja klaastaara konteinerid ka Kääpa kaupluse juures.

 Voore

Voorel kogumisplatsil võetakse vastu puhtaid pakendijäätmeid, mittemäärdunud vanapaberit ning pappi ning kauplusesse mittetagastavat klaastaarat. Kogumisplatsil võetakse vastu aknaklaasi, suurjäätmeid, ohtlike jäätmeid ja üksikuid sõiduautorehve. Voorel on veel merekonteiner elektroonikajäätmete kogumiseks (telerid, raadiod, arvutid, külmkapid, kohvimasinad jne.) Lisaks on pakendi-ja klaastaara konteinerid Voore kaupluse juures.

 

  Sõiduauto rehve, suure koguse korral, võib üle anda otse Torma prügilasse. Torma prügila hind ühe vastuvõetava kasutatud sõiduautorehvi kohta on 3.00EUR/tükk ja veoauto ja traktori rehvide vastuvõtuhind on 200.00 EUR/tonn. Hindadele lisandub käibemaks.

Hajaasustuses on biolagunevaid köögi-, aia- ja haljastusjäätmeid võimalik kompostida, oksi ja lehti saab tuleohutul perioodil põletada.

Tiheasustusaladel saab aia- ja haljastusjäätmete koristusajaks tellida konteineri Torma prügilast või transportida ise jäätmed Torma prügilasse.

 

Info  lõkkes  ning  kodustes  küttekolletes  jäätmete  põletamise  kahjulikkusest  (http://www.lõke.ee

, http://www.envir.ee/ahi/), samuti info toidujäätmete kohta (http://tarbitoitutargalt.ee).


Juhiseid, kuidas jäätmeid sortida, leiab: http://www.envir.ee/et/jaatmete-sortimine