Lasteaia hoolekogu koosseis

Hoolekogu on alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga.
Lasteaia hoolekogusse kuuluvad õpetajate esindaja, iga rühma vanemate esindaja ning vallavalitsuse esindaja.

Lasteaia hoolekogu koosseis kinnitatakse kaheks aastaks. 

Saare valla lasteaed Siilike põhimäärus (§ 17)

2016 - 2017 ja 2017 - 2018 hoolekogu koosseis

Keiu Pärn - Rõõmurullide rühma lapsevanem
Mati Sepp - Õnneseene rühma lapsevanem
Evelin Tamm - õpetajate esindaja
Piret Kaur - valla esindaja