Saare Vallavara

Saare Vallavara
Saare vald, Kääpa küla, 49301 Jõgevamaa
Telefon: 776 2037

 

Juhataja

Aare Uleksin

Mobiil: 511 2513

Email: Aare.Uleksin@saarevv.ee

 

Saare Vallavara on Saare Vallavalitsuse hallatav asutus, moodustatud 05.11.2001.
Saare Vallavara ülesandeks on teede korrashoiu korraldamine, vee- ja soojamajanduse korraldamine, vallavara haldamine.

 

Saare Vallavara põhimäärus.