Hajaasustuse programm

 

HAJAASUSTUSE PROGRAMMI 2017. AASTA TAOTLUSVOORU AVAMINE

Saare vallavalitsus annab teada, et alates 10. aprillist 2017 algab hajaasustuse programmi taotluste vastuvõtt Saare vallas. Taotluste esitamise tähtaeg on 12. juuni 2017.

Programmi eesmärgiks on hajaasustusega maapiirkondades elavatele peredele tagada head elutingimused ning seeläbi aidata kaasa elanike arvu püsimisele hajaasustusega maapiirkondades.

Toetust saab taotleda hajaasustuspiirkondades asuvate majapidamiste jaoks veesüsteemide, kanalisatsioonisüsteemide, juurdepääsuteede ja autonoomsete elektrisüsteemide rajamiseks.

Toetust saavad taotleda rahvastikuregistri andmetel vähemalt alates 01.01.2017 kuni toetuslepingu sõlmimiseni katkematult toetust taotlevas majapidamises elavad füüsilised isikud.

Toetatavate tegevuste ja abikõlbulike kulude loetelu ning taotlemise tingimused leiate riigihalduse ministri 28.03.2017 käskkirjast nr 1.1-4/052 „Hajaasustuse programmi 2017. a programmdokument"mis on kättesaadav Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse veebilehel http://www.eas.ee ning  Jõgeva Maavalitsuse veebilehel http://www.jogevamv.ee.

Programmdokumendis kehtestatud nõuetele vastavad taotlused koos lisadokumentidega tuleb esitada vallavalitsusele hiljemalt 12. juuniks 2017.

Täiendavat informatsiooni ja abi taotluste koostamisel annab vallavalitsuse arendusnõunik (Piret Kaur, tel 776 2036, 5362 4400, e-post piret@saarevv.ee).

 

Riigihalduse ministri 28. märtsi 2017. a käskkirja nr 052 "Hajaasustuse programmi 2017. a programmdokument" muutmine                             

Taotlusvorm
Projekti eelarve
Lisainfo veesüsteemide valdkonna tegevuste kohta
Lisainfo kanalisatsioonisüsteemide valdkonna tegevuste kohta
Lisainfo juurdepääsuteede valdkonna tegevuste kohta
Lisainfo autonoomsete elektrisüsteemide valdkonna tegevuste kohta
Arvutamise abimees
K
omisjoni koosseis

Hajaasustuse programmi 2017 toetuse kasutamise aruande vorm

 

 

 

 

Saare Vallavalitsuse korraldusega 12.07.2017 nr 123 rahastati järgmised Hajaasustuse programmi 2017.a esitatud taotlused:

 

Taotleja nimi

Projekti nimi

Toetuse suurus eurodes

Omafinantseeringu suurus eurodes

Projekti planeeritud kestus alates lepingu sõlmimisest

Jaanus Luukas

Kama kinnistu juurdepääsutee remont

4 682,90

2 341,10

10 kuud

Andre Tross

Salvkaevu rajamine Kruusaaugu kinnistule

1 566,24

783,01

15 kuud

Emeli Schmidt

Antsu talu veesüsteemide rajamine

1 657,34

828,66

15 kuud

Endel Reinthal

Muri talu kaevu puhastamine ja veetorustiku rajamine

1 260,05

629,95

14 kuud

Emeli Schmidt

Antsu talu kanalisatsiooni-süsteemi ja imbväljaku rajamine

1 365,19

1 754,81

15 kuud

 

Hajaasustuse programmi 2016.a taotlusvoorus rahastatud taotlused

 

 

Saare Vallavalitsuse korraldusega 21.06.2016 nr 117 rahastati järgmised Hajaasustuse programmi 2016. a esitatud taotlusi:

 

Taotleja nimi

Projekti nimi

Toetuse suurus eurodes

Omafinantsee-ringu suurus eurodes

Projekti planeeritud kestus alates lepingu sõlmimisest

Toomas Abel

Salvkaevu puhastamine Mägise- Hansu kinnistul Voore külas

287,76

143,88

15 kuud

Remo Raugme

Hirvemetsa talu autonoomse elektrisüsteemi ehitus

6500

3386,56

10 kuud

Sten Veelak

Koolimaa talu septiku ja imbväljaku rajamine

1672,75

836,25

6 kuud

Sirje Reinapu

Rehe talu kanalisatsioonisüsteemi rajamine

1502,49

1348,71

15 kuud