« Tagasi

Saare Vallavalitsus müüb kirjalikul enampakkumisel vara

Saare Vallavalitsus müüb kirjalikul  enampakkumisel vara:  

1.1. Vassevere külas asuv Sepa kü, elamumaa, alghinnaga  500 eurot;
1.2. Veia veski katastriüksus 71301:002:0187,  üldpind 1379 m2 ,  tootmismaa, alghinnaga  1800 eurot;
1.3. Halliku külas asuvad Lea katastriüksused 71301:001:0326 ( 3,79 ha), 71301:001:0327 11475 m2), 71302:002:0412 (0,9 ha)  alghinnaga 9800 eurot.

 

Varaga tutvumiseks eelnevalt kokku leppida Aare Uleksiniga telefonil  5112513.

Osavõtutasu  1% alghinnast  ja tagatisraha 10% alghinnast  tuleb tasuda Saare Vallavalitsuse arvelduskontole EE472200001120272717(Swedbank) või valla kassasse.

Enampakkumises osalemiseks tuleb pakkumine  esitada kinnises ümbrikus märgusõnaga  „Enampakkumine" aadressil Jõgevamaa Saare vald Kääpa küla Saare Vallavalitsus. Ümbrikus peavad sisalduma pakkuja nimi, isikukood/registrikaardi B-osa, elukoht/asukoht, maksekorralduste koopiad, kontaktandmed, pakutud summa sõnadega, pakkumise esitaja allkiri. 

Pakkumiste esitamise tähtaeg on  31. juuli 2017 kell 8.30.

Pakkumised avatakse 31. juulil 2017 kell 10.00 Saare vallamajas Kääpa külas.

Maksetingimused:

1. Tagatisraha arvestatakse edukaks tunnistatud pakkumise korral ostuhinna sisse, teistele tagastatakse.
2. Ostuhind tuleb tasuda Saare Vallavalitsuse arvelduskontole EE472200001120272717 (Swedbank) 10 päeva jooksul enampakkumise tulemuste kinnitamise  korralduse teatavakstegemisest.