« Tagasi

RAHVAKÜSITLUSE INFO

Avinurme, Lohusuu, Kasepää ja Saare valla ning Mustvee linna ühinemise haldusterritoriaalse korralduse ja haldusüksuse piiride muutmisega kaasneva elanike arvamuse väljaselgitamise rahvaküsitlus toimub 20.-21. novembril. Saare vallas on küsitluse läbiviimiseks moodustatud kaks küsitluspunkti.

Küsitakse ka elanike arvamust ühendvalla nime osas: kas Mustvee vald või Kesk-Peipsi vald.

Kääpa küsitluspunkt asub vallamajas. Piirkond on Kääpa, Odivere, Ruskavere, Koseveski, Pällu, Halliku, Kiisli, Nautrasi ja Pedassaare külad. Telefon 514 9118.

Voore küsitluspunkt asub Voore raamatukogus. Piirkond on Vanassaare, Saarjärve, Putu, Levala, Vassevere, Voore, Maardla, Kallivere, Tuulavere, Sirguvere, Jaama, Tarakvere ja Veia külad. Telefon 776 2078

Erandkorras saab küsitluslehe täita ka teise piirkonna küsitluspunktis. Vallakomisjoni esimees on Toomas Abel, telefon on 514 9118

20. november
Küsitluspunktid on avatud kell 10.00 - 18.00.

21. november
Küsitluspunktid on avatud kell 10.00 – 18.00.

Kodus küsitluslehe täitmiseks tuleb esitada kirjalik avaldus Saare Vallavalitsusele või küsitluspäevadel küsitluspunktile telefoni teel hiljemalt küsitluspäeva kella 15.00-ks.