Kohalikud teenused

Bussitransport

ytra.eu  ühistranspordiportaal

BussiReisid OÜ  sõidugraafkud.

Peatus.ee reisiplaneerija.

Päringu tegemisel tuleb valida lähtekoht ja sihtkoht, vajadusel tuleb täpsustada otsingu parameetreid.

ATKO liinid

Bussigraafik Voore-Kääpa ja Kääpa-Voore(Peatus.ee)

 

 

Tasuta sõiduõigus


Ühistranspordi seaduse järgi võivad riigisisestel liinidel tasuta sõita:

* eelkooliealised lapsed;

* puudega lapsed;

* sügava puudega 16-aastased ja vanemad isikud;

* sügava või raske nägemispuudega isiku saatja või nägemispuudega isikut saatev juhtkoer.


Millega saab puudega inimene tõendada, et tal on tasuta sõiduõigus?

Puudega inimesel on võimalik puuet tõendada kehtiva tähtajalise või tähtajatu ekspertiisiotsusega või pensionitunnistusega, mis tuleb esitada koos pildiga varustatud isikut tõendava dokumendiga.


Aastate jooksul on puuet tuvastavate komisjonide koosseisu ja nimetust õigusaktidega mitu korda muudetud, mistõttu võivad inimestele väljaantud otsusevormid kanda erinevaid nimetusi, kuid on siiski samaaegselt kehtivad.

Seega, kui teil on olemas üks alljärgnevatest otsusevormidest, mille kehtivusaeg on jõus ka täna, siis võite seda kasutada ühistranspordiseadusega lubatud tasuta sõiduõiguse tõendamiseks:


1. Vaegurluse Ekspertiisi Komisjoni (VEK) otsus – kuni 2002.aastani tegutsenud vaegurluse ekspertiisi komisjoni poolt väljaantud puude raskusastme määramise otsuse vorm;


2. Arstliku Ekspertiisi Komisjoni (AEK) otsus – alates 2002. aastast kuni 1. oktoobrini 2008 tegutsenud arstliku ekspertiisi komisjoni poolt väljaantud otsuse vorm;


3. Sotsiaalkindlustusameti tehtud puude tuvastamise otsus – alates 1. oktoobrist 2008 tehtud otsus on vormistatud kahel lehel (trükitehnilisel turvapaberil), millest esimene leht sisaldab delikaatseid isikuandmeid inimese tervisliku seisundi kohta ning seetõttu seda lehte sõidusoodustust kontrollivale isikule esitama ei pea.

Tasuta sõiduõiguse tõendamiseks piisab otsuse teise lehe esitamisest, kus on olemas kõik vajalikud andmed puude olemasolu tõendamiseks;


Juhul, kui ekspertiisiotsusel ei ole märgitud puude liiki (nt nägemispuue, liikumispuue vm), kuid see on sõidusoodustuse kasutamiseks vajalik, väljastab Sotsiaalkindlustusamet inimesele tema avalduse alusel vastavasisulise tõendi. Avaldus tuleb esitada elukohajärgsele pensioniametile,

aadressil:

Lõuna Pensioniameti Jõgeva osakond; Ristiku tn 3; 48 303 Jõgeva (telefon: 77 62 741),

kas isiklikult klienditeeninduses kohal käies või posti teel.


4. Pensionitunnistus – tunnistus (peab olema täidetud), kus on märgitud isiku puude raskusaste ja selle kehtivuse aeg, mis on kinnitatud allkirja ja pitsatiga.

 

Postipunktid

Kääpa Postipunkt

Kääpa A&O kauplus, Kääpa küla, Saare vald, 49323 Jõgevamaa
Avatud E–L - 08.00 – 17.00, P - suletud

 

Kauplused

Jõgeva MÜ Voore A ja O Voore, Saare vald, 49324, Jõgeva maakond
Tel: 7730134
E-L: 9.00-18.00; P: 10.00-18.00
Toidu- ja esmatarbekaupade jaemüük
Jõgeva MÜ Kääpa A ja O Kääpa, Saare vald, 49323, Jõgeva maakond
Tel: 7762696
E-L: 8.00-18.00; P: 10.00-18.00
Toidu- ja esmatarbekaupade jaemüük
Pilleriini Äri OÜ Vanassaare, Saare vald, 49301,Jõgeva maakond
Tel: 776 4891
Jaemüük spetsialiseerimata kauplustes, kus on ülekaalus toidukaubad, joogid, tubakatooted ja tööstuskaubad
Rait Marken Fie Kauplusauto Autokaupluse graafik