Sotsiaal ja tervishoid ametnikud

Vastuvõtu aeg
Kodanike vastuvõtt T ja R 8.00 - 16.00

Sotsiaaltöö spetsialisti puhkus 10. - 30. juuli.

Toimetulekutoetust ja vajaduspõhist peretoetust saab taotleda 19.juulil Voorel kell 8.00 – 10.30, Kääpal kell 11.00 – 13.30.

Sotsiaal ja tervishoiu valdkonnaga tegelevad järgnevad ametnikud:

Ametikoht Nimi Telefon E-post
Sotsiaaltöö spetsialist Maarika Kits 776 2035
58867679
maarika@saarevv.ee

Hooldustöötajad ja tugiisikud:

Ametikoht Nimi Telefon
Sotsiaalhooldustöötaja Ille Laumets 56 874 351
Sotsiaalhooldustöötaja Pille Kaur  
Tugiisik Külliki Ander