Ametnikud ehitus

Ehitus ja planeerimise valdkonnaga tegelevad järgnevad ametnikud:

Ametikoht Nimi Telefon E-post
Ehitus- ja majandusspetsialist Toomas Abel 5149118 toomas@saarevv.ee