Ametnike palgaandmed

Saare Vallavalitsuse palgad   

 

Ametnike põhipalgad seisuga 01.04.2014
Struktuuriüksus Ametikoht Eesnimi Perekonnanimi Ametniku koormus ametkohal Põhipalk
1 2 3 4 5 6
Saare Vallavalitsus Vallavanem Hannes Soosaar 1,0 1 300,00
Saare Vallavalitsus Vallasekretär Mall Merilo 1,0 852,00
Saare Vallavalitsus Kantselei spetsialist Merle Kruus 1,0 556,00
Saare Vallavalitsus Maa- ja keskkonna spetsialist Juta Jensen 1,0 735,00
Saare Vallavalitsus Sotsiaaltöö spetsialist Maarika Kits 1,0 599,00
Saare Vallavalitsus Ehitus- ja majandusspetsialist Toomas Abel 1,0 568,00

 

Ametnike põhipalk ja muutuvpalk ning tema teenistusülesannete täitmisest tulenev muu tulu 2013. aastal
Struktuuriüksus Ametikoht Eesnimi Perekonnanimi Ametniku koormus ametkohal Põhipalk Muutuvpalk Muu tulu Kokku (6+7+8) Periood
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Saare Vallavalitsus Vallavanem Jüri Morozov 1,0 10 911,85     10 911,85 01.01.2013-11.11.2013
Saare Vallavalitsus Vallavanem Hannes Soosaar 1,0 2 166,67     2 166,67 12.11.2013-31.12.2013
Saare Vallavalitsus Vallasekretär Mall Merilo 1,0 8 793,78     8 793,78 01.01.2013-31.12.2013
Saare Vallavalitsus Kantselei spetsialist Merle Kruus 1,0 5 849,88     5 849,88 01.01.2013-31.12.2013
Saare Vallavalitsus Maa- ja keskkonna spetsialist Juta Jensen 1,0 8 565,45     8 565,45 01.01.2013-31.12.2013
Saare Vallavalitsus Sotsiaaltöö spetsialist Helgi Koll 1,0 2 658,57     2 658,57 01.01.2013-31.05.2013
Saare Vallavalitsus Sotsiaaltöö spetsialist Maarika Kits 1,0 4074,00     4 074,00 03.06.2013-31.12.2013
Saare Vallavalitsus Ehitus- ja majandusspetsialist Toomas Abel 1,0 6081,15     6 081,15 01.01.2013-31.12.2013

Saare Vallavalitsuse teenistujate palgajuhend  (RT)