Saare vall 2009. aasta eelarve

Saare Vallavolikogu otsus 25. märts 2009 nr 12

Saare valla 2009. aasta eelarve
Saare valla 2009. aasta tulude eelarve
Saare valla 2009. aasta kulude eelarve
Finantseerimistehingud
2008. a. vaba jäägi suunamine 2009. aasta kulude katteks
Saare valla 2009.aasta eelarve seletuskiri

 

Saare Vallavalitsuse korraldus 03. aprill 2009 nr 87

2009. aasta eelarve kuluartiklid ja finantseerimine Korraldus
Saare valla 2009. aasta eelarve tegevusalade ja artiklite lõikes (kroonides) Lisa 1

 

Saare Vallavolikogu 07.oktoober 2009 nr 41 otsus. Saare valla 2009. aasta eelarve muutmine.
Saare Vallavolikogu 07.oktoober 2009 nr 42 otsus. Saare valla 2009. aasta I lisaeelarve.

Saare Vallavalitsuse 22. juuni 2009 nr 139 korraldus. Sihtotstarbeliste tulude arvele võtmine
Saare Vallavalitsuse 22. juuni 2009 korralduse nr 139 lisa 1
Saare Vallavalitsuse 24. august 2009 nr 189 korraldus. Sihtotstarbeliste tulude arvele võtmine.
Saare Vallavalitsuse 24. august 2009 korraldusele nr 189 lisa
Saare Vallavalitsuse 23. oktoober 2009 nr 237 korraldus. Sihtotstarbeliste tulude arvele võtmine.
Saare Vallavalitsuse 23. okttoober 2009 korraldusele nr 237 lisa 1 .

 

Saare Vallavolikogu 30. detsember 2009 nr 60 otsus. Saare valla 2009. aasta II lisaeelarve
Saare Vallavolikogu 30. detsember 2009 nr 61 otsus. Valla 2009. aasta eelarve muutmine.

 

Eelarve täitmine seisuga 31.10.2009 Tulud Kulud

Eelarve täitmine seisuga 31.12.2009 Tulud/Kulud