Saare Valla 2011. aasta eelarve

Saare valla 2011.aasta III lisaeelarve (määrus 28. detsember 2011 nr 17)

Saare valla 2011.aasta II lisaeelarve (määrus 30. november 2011 nr 13)

Saare valla 2011.aasta I lisaeelarve (määrus 10. august 2011 nr 7)

 

 

Saare valla 2011. aasta eelarve (määrus 23. veebruar 2011 nr 3)

Lisad 1-4 (kulud, tulud, finantseerimistehingud, vaba jääk)

Lisa 5 (Saare valla 2011. aasta eelarve seletuskiri)

 

2011. aasta eelarve kuluartiklid ja finantseerimine (korraldus 23. märts 2011 nr 47)

Lisa 1

 

Eelarve muutmised

Saare valla 2011.aasta eelarve muutmine (määrus 10. august 2011 nr 8)

Saare valla 2011.aasta eelarve muutmine (määrus 30. november 2011 nr 14)  

Saare valla 2011.aasta eelarve muutmine (määrus 28. detsember 2011 nr 18)

 

Eelarve täitmine

Eelarve 2011 täitmine (artiklite lõikes)

Seisuga 31.12.2011 Tulud ja kulud

Seisuga 31.10.2011 Tulud ja kulud

Seisuga 30.09.2011 Tulud ja kulud

Seisuga 31.08.2011 Tulud ja kulud

Seisuga 31.05.2011 Tulud ja kulud

 

Sihtotstarbeliste tulude arvele võtmine