Statistika

Rahvaarv: 1207
Pindala: 224,7 km²
Suurim asula: Voore (286)
Koole: 1
Lasteaedu: 1
Külasid: 22

Sündmuste kalender

Volikogu

25.05.2016 toimunud istung

Järgmine istung 26.08.2016, kell 13 Voorel

ISTUNGI PROTOKOLLID

Tööpakkumised Saare vallas

Hetkel pakkumised puuduvad