Statistika

Rahvaarv: 1207
Pindala: 224,7 km²
Suurim asula: Voore (286)
Koole: 1
Lasteaedu: 1
Külasid: 22

Sündmuste kalender

Volikogu

28.09.2016 toimunud istung

Järgmine istung novembris

ISTUNGI PROTOKOLLID

Tööpakkumised Saare vallas

Hetkel pakkumised puuduvad